Job Openings

Fresher/Junior Software Engineer

Career in Software Development with IMT Solutions

We are currently open for the positions:

1. Web Developer: 10 positions

2. Mobile Developer: 5 positions

3. Tester: 5 positions

Chương trình tuyển dụng Thực tập sinh 2017

Chương trình tuyển dụng sinh viên thực tập tại IMT Solutions là cơ hội giúp bạn có những trải nghiệm công việc thực tế, qua đó bạn được đào tạo chuyên sâu vào công nghệ của dự án và những công nghệ mới.

1. Lập trình viên: 10 vị trí

2. Automation Tester: 5 vị trí